આંખો ઊંચી જતી રહેવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખો ઊંચી જતી રહેવી

  • 1

    ગર્વ થવો; મગરૂરીનો પાર ન રહેવો.