આંખો ઊંચી જવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખો ઊંચી જવી

  • 1

    ગર્વ થવો; મગરૂરીનો પાર ન રહેવો.