આંખો ઢાળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખો ઢાળવી

  • 1

    આંખો બંધ કરવી; ન જોવું.