આંખો બોચીએ આવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખો બોચીએ આવવી

  • 1

    છેક નબળું, થાકીને લોથ થવું; ખૂબ શ્રમ પડવો.