આંખો મીંચીને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખો મીંચીને

  • 1

    ઊંધું ઘાલીને; જોયા વિચાર્યા વગર; સડેડાટ.