આખો લાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આખો લાડવો

  • 1

    પૂરેપૂરો લાભ.