આંખે અંધારી બાંધવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખે અંધારી બાંધવી

  • 1

    આંખમાં ધૂળ નાંખવી; ભમાવવું.