આખે આંકડે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આખે આંકડે

  • 1

    લગભગ ગણીને કહેતાં; 'ઇન રાઉંડ ફિગર્સ'.