આંખે આંખ મળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખે આંખ મળવી

  • 1

    તારામૈત્રક થવું.