આંખ આડા કાન કરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખ આડા કાન કરવા

  • 1

    સાંભળ્યું ન સાંભળ્યું કરવું; અવગણવું; ધ્યાન બહાર કરવું.