આંખ ઊંચી કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખ ઊંચી કરવી

  • 1

    કામમાંથી આંખ બીજા તરફ કરવી; હાથ પર હોય તેથી બીજી વાત તરફ ધ્યાન આપવું.

  • 2

    ગુસ્સાથી કે રોષમાં ભમર ચડાવવી; ગુસ્સે થવું.

  • 3

    આંખ ઉઘાડવી (જેમ કે માંદાએ).