આંખ કાન ખુલ્લાં રાખવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખ કાન ખુલ્લાં રાખવાં

  • 1

    સાવધ-સાવચેત રહેવું.