આખું કોળું શાકમાં જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આખું કોળું શાકમાં જવું

  • 1

    નજરે દેખાય એવું હોવાં છતાં સરતચૂક થવી, ગફલત થવી.