આંખ ચોળતું રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખ ચોળતું રહેવું

  • 1

    હારીને, થાકીને રડતું રહેવું; લાચાર કે અફળ બનવું.