આંખ ચોળીને રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખ ચોળીને રહેવું

  • 1

    હારીને, થાકીને રડતું રહેવું; લાચાર કે અફળ બનવું.