આંખ તળે આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખ તળે આવવું

  • 1

    જોવામાં-નજર કે ધ્યાન યા નિઘા અંદર-આવવું.