આંખ તળે કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખ તળે કાઢવું

  • 1

    જોઈ લેવું; તપાસી કાઢવું.