આંખ દેખાડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખ દેખાડવી

  • 1

    આંખ ઊંચી કરી ડરાવવું; ધમકાવતી આંખ કરવી; બિવડાવવું.