આંખ ફૂટવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખ ફૂટવી

  • 1

    આંધળું હોવું કે થવું; ન દેખાવું, સમજાવું, સૂઝવું.