આંખ બતાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખ બતાવવી

  • 1

    આંખ ઊંચી કરી ડરાવવું, ધમકાવતી આંખ કરવી.