આંખ ભરાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખ ભરાવી

  • 1

    આંખ સાથે આંખ મળવી; સામસામે જોવું; તારામૈત્રક થવું.