આંખ મીંચીને અંધારું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખ મીંચીને અંધારું કરવું

  • 1

    એકદમ વગરવિચારે-આંખો મીંચીને વર્તવું.