આંગણ ઊઠી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંગણ ઊઠી જવું

  • 1

    ઉચ્છેદિયું-નિર્વંશ જવું.

  • 2

    પાયમાલ થવું.