આંગણ ઘસી નાંખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંગણ ઘસી નાંખવું

  • 1

    ખૂબ વાર (કોઈને) ઘેર જવા આવવાનું થવું-જવું આવવું.