આગનું પૂતળું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આગનું પૂતળું

  • 1

    અતિ ક્રોધી.