આગમણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આગમણ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ચૂલાનો આગલો ભાગ (જ્યાં અંગારા કાઢી ઓલવાય છે ); આંગમણ.

આંગમણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંગમણ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કૌવક; જોર.

  • 2

    આગમણ; ચૂલાનો આગલો ભાગ.