ગુજરાતી

માં આગમણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આગમણ1આંગમણ2

આગમણ1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ચૂલાનો આગલો ભાગ (જ્યાં અંગારા કાઢી ઓલવાય છે ); આંગમણ.

ગુજરાતી

માં આગમણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આગમણ1આંગમણ2

આંગમણ2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કૌવક; જોર.

  • 2

    આગમણ; ચૂલાનો આગલો ભાગ.