આગમરહિત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આગમરહિત

વિશેષણ

  • 1

    લેખિત દાખલા વગરનું.

  • 2

    શાસ્ત્રના આધાર વિનાનું.