આગરણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આગરણ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    લુહારની કોઢ કે ભઠ્ઠી.

  • 2

    સોનીની ભઠ્ઠી.

  • 3

    કાઠિયાવાડી હિંદુ ખલાસીની સ્ત્રી.