આંગલાં ટોપી કરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંગલાં ટોપી કરવાં

  • 1

    મોસાળમાંથી ભાણેજ-બાળકને વસ્ત્ર આભૂષાણ વગેરે આપવાં.