આંગળવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંગળવા

અવ્યય

  • 1

    આંગળ જેટલું.

આગળવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આગળવા

અવ્યય

  • 1

    અગાઉથી.