ગુજરાતી

માં આગળવાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આગળવા1આંગળવા2

આગળવા1

અવ્યય

  • 1

    અગાઉથી.

ગુજરાતી

માં આગળવાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આગળવા1આંગળવા2

આંગળવા2

અવ્યય

  • 1

    આંગળ જેટલું.