આંગળીના વેઢા પર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંગળીના વેઢા પર

  • 1

    કીટ હોવું; બરોબર મોઢે હોવું; જ્ઞાન કે માહિતી તૈયાર હોવાં.