આંગળી આપવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંગળી આપવી

  • 1

    મદદ કરવી; હાથ દેવો.

  • 2

    હનો આપવો; (સાન કરી) ઉશ્કેરવું; પ્રેરવું; ઊભું કરવું.