આંગળી ખૂંપવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંગળી ખૂંપવી

  • 1

    પહોંચ કે પ્રવેશ હોવો; ફાવવું કે સમજી શકવું.