આગળ થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આગળ થવું

  • 1

    પહેલું અગાઉ ચાલવું કે જવું યા મરવું.

  • 2

    શરત, પ્રસિદ્ધિ વગેરેમાં મોખરે થવું (બીજાને પાછળ રાખી કે રહે એમ) કે મોખરે આવવું; દોરવણી કે પહેલ કરવી; ઝંપલાવવું.