આગાખાની ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આગાખાની

વિશેષણ

  • 1

    આગાખાનને લગતું.

  • 2

    આગાખાનના ધર્મનું કે તેને અનુસરતું.