આંગી ચડાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંગી ચડાવવી

  • 1

    બાધાને અંગે માતાનું પ્રતીક તેની આગળ મૂકવું.