ગુજરાતી

માં આગોતરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આગોતર1આગોતરું2

આગોતર1

વિશેષણ

 • 1

  શરૂઆતનું; પહેલાનું.

 • 2

  વહેલું; અગાઉનું.

 • 3

  પાસેનું.

ગુજરાતી

માં આગોતરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આગોતર1આગોતરું2

આગોતરું2

વિશેષણ

 • 1

  શરૂઆતનું; પહેલાનું.

 • 2

  વહેલું; અગાઉનું.

 • 3

  પાસેનું.