આગ ઝરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આગ ઝરવી

  • 1

    (કહેવા બોલવામાં) અતિ ક્રોધ કે દાઝ હોવાં; ખૂબ ક્રોધ નીકળવો.