આગ બળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આગ બળવી

  • 1

    અગન બળવા; અગન થવી; બળતરા લાગવી કે બળવી.