આઘડુંજજો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આઘડુંજજો

  • 1

    ઢળજો, મરજો; દીસતું રહો, એવો ભાવ બતાવે છે.