આઘુંપાછું જોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આઘુંપાછું જોવું

  • 1

    આગળ પાછળનો-બધો વિચાર કરવો; પરિણામ વિષે સંભળાવું.