આઘું આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આઘું આવવું

  • 1

    પાસે આવવું.