આંચકી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંચકી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    તાણ; આંકડી.

  • 2

    હેડકી.

આચકી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આચકી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    આંચકી; તાણ.