ગુજરાતી

માં આચકીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આચકી1આંચકી2

આચકી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    આંચકી; તાણ.

ગુજરાતી

માં આચકીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આચકી1આંચકી2

આંચકી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    તાણ; આંકડી.

  • 2

    હેડકી.