આચકો આપવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આચકો આપવો

  • 1

    આચકો આવે એમ કરવું-અનુભવાવવો.