આચકો ખાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આચકો ખાવો

  • 1

    ખમચાવું; આચકો અનુભવમાં આવવો.