આંચળ ઊડી જવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંચળ ઊડી જવો

  • 1

    આંચળમાંથી દૂધ ન નીકળવું-આવતું અટકવું.