આંચળ દૂઝવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંચળ દૂઝવો

  • 1

    આંચળના સડાથી દૂધની સાથે લોહી આવવું.