આચારભ્રષ્ટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આચારભ્રષ્ટ

વિશેષણ

  • 1

    આચારથી ભ્રષ્ટ; પતિત.