ગુજરાતી

માં આંચ લાગવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આંચ લાગવી1આંચ લાગવી2

આંચ લાગવી1

  • 1

    ઝાળ અડવી; બળવું.

ગુજરાતી

માં આંચ લાગવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આંચ લાગવી1આંચ લાગવી2

આંચ લાગવી2

  • 1

    ઈજા થવી.