આછીગરુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આછીગરુ

વિશેષણ

  • 1

    મલાક્કા પાસેના 'આછી' નગરનું (સોપારી).